Skurup Rockets

ROCKETS YOUTH TOURNEY

Ystad Rockets är en amerikansk fotbollsklubb som funnits sedan 1993, klubben har under många år producerat många duktiga spelare ur de egna leden. Många av dessa spelare har sedan kunnat ta steget fullt ut genom att spela i landslaget och alltså representera Sverige, Ystad/sydöstra Skåne på internationella arenor. Vi har nu planer på att starta en ny satsning/nyrekrytering för att nå ut till fler ungdomar i åldern 11-13. Vi vill i denna nysatsning sprida sporten ytterligare i sydöstra Skåne och därmed komma ut även i kommunerna runt Ystad (Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Skurup) Planer finns även på att i framtiden erbjuda ungdomar på Bornholm bli en del av den sydöst Skånska fotbollsfamiljen, detta genom att låta projektet sprida sig ”internationellt”. Vi vill i denna satsning ge ungdomar möjligheten att prova på en sport där alla kan vara med och utvecklas, som individer och atleter. Projektet skall således ligga till grund för att fatta tycke för sporten, vilket vidare kommer möjliggöra för ungdomarna att utvecklas inom den gemenskap ett idrottande ger. Vi anser att det enbart finns vinnare i denna satsning. Först och främst barn/ungdomar men även i förlängningen Ystad Rockets och den amerikanska fotbollen som skall och bör vara representerad i sydöstra Skåne även i framtiden. Kommunerna och företag skall även dra stora fördelar av ett samarbete lite utanför de egna gränserna, ”tillsammans blir vi större”. Rockets Youth Tourney (RYT) känns av oss som planerar inspirerande och utmanande och med allas hjälp är vi övertygade om att genomförandet är fullt möjligt. Vi som arbetar med projektet är. Vi planerar att starta upp fyra nya U13 lag i Ystad och i angränsande kommuner där vi under en tre veckors period ska utbilda spelarna i sporten och därefter genomföra en säsong på sju veckor där de får spela matcher och lära känna andra ungdomar från andra kommuner. Ystad kommer att ha två lag där upptagningsområdet sträcker sig i stadens ytterkanter. Tomelilla kommer fungera som centralort mellan Sjöbo och Simrishamn och Skurup i sin tur kommer vara den västra centralorten. Genom att rikta våra blickar ut mot angränsande kommuner kan vi likt andra framgångsrika klubbar i landet nå samma antal potentiella spelare (invånarantalet i vårt upptagningsområde blir då ca 135000 invånare) vilket alltså låter suddar ut skillnaden markant mellan oss och tex Malmö, Kristianstad och andra större svenska städer som oftast når runt och över 100000 invånare. Tanken är att vi ska få minst 14 spelare till varje lag vilket resulterar i totalt 56 nya spelare som alla behöver utrustning och matchkläder, vår målsättning är att klubben ska kunna erbjuda samtliga spelare individuella uppsättningar under de 10 veckorna som projektet pågår. Dessa skydd kommer sedan att återanvändas till framtida Rockets Youth Tourneys, som enligt våra förhoppningar årligen skall starta under höstterminerna och fungera som ett första steg in i sporten. Vidare kan givetvis skydden komma att hyras ut under spelarnas första år i klubben tex i U-13 samt U-15.